MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego wiedzę i doświadczenie w budowaniu przyjaznego środowiska do życia, opartym o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Środowisko to ma zaspokajać obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców, z poszanowaniem różnorodności kulturowej, politycznej i gospodarczej, zapewnieniem ochrony przyrody i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. W szczególności misją Fundacji jest rozwój, propagowanie i wykorzystanie informacji przestrzennej i technik geoinformacyjnych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

 

CELE FUNDACJI

 • Propagowanie wykorzystywanie informacji przestrzennej i technik geoinformacyjnych w realizacji zadań administracji publicznej i w działalności gospodarczej.
 • Propagowanie stosowania nowoczesnych metod zarządzania, organizacji pracy i technologii teleinformatycznych w administracji publicznej, edukacji i gospodarce.
 • Propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Propagowanie wdrażania inteligentnych systemów transportowych na poziomie gminy i regionu
 • Tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i ekologicznego środowiska do życia dla lokalnych społeczności.
 • Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Działania na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
 • Aktywizowanie lokalnych społeczności do udziału w procesach zarządzania przestrzenią, zarówno fizyczną jak i kulturową.
 • Kreowanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców.
 • Wspieranie inicjatyw gospodarczych wytwarzających produkty wspomagające realizację powyższych celów.
 • Integracja środowisk społecznych i zawodowych wokół inicjatyw na rzecz realizacji powyższych celów i wymiana doświadczeń w tym zakresie.

 

Pobierz pelny statut.

Pobierz KRS.